WIELE SYSTEMÓW NA JEDNYM DYSKU          

We wrześniu 2000r na półkach księgarni ukazało się polskie wydanie książki: Roderick Smith "Konfiguracja wielosystemowa" (wyd. HELION). Według wydawnictwa książka ta napisana przystępnym językiem obfituje w bogaty zestaw szczegółów technicznych, dzięki czemu może stanowić nie tylko użyteczny podręcznik, przydatny w codziennej pracy z systemami komputerowymi, lecz również ciekawą lekturę dla hobbystów i czytelników zainteresowanych różnymi aspektami techniki komputerowej. Autor przedstawia zalety i wady różnych systemów operacyjnych dla pecetów, szczegóły procesu ich bootowania, efektywne techniki partycjonowania dysków na potrzeby konfiguracji wielosystemowej, metody współdzielenia danych pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi a także opisuje optymalną konfigurację wielosystemową z udziałem Windows 3.x, 9x, NT, 2000, DOS, Linux, FreeBSD, BeOS i OS/2. Jednak przy bliższym zapoznaniu się, ujawniają się poniższe niedociągnięcia.

Poważną wadą książki jest duża ilość nieczytelnych zrzutów ekranowych, mających służyć jako ilustracja omawianych zagadnień.
Limit 1024 cylindrów - nie wiadomo dlaczego Autor utajnił przed czytelnikami informację, że w przeliczeniu na rozmiar dysku wynosi on 8,4GB. W zamian podaje wzór do samodzielnego obliczania tej wielkości, który jednak jest fałszywy. Może pisząc tak obszerny podręcznik autor nie miał czasu, aby skupiać się na matematycznych szczegółach i nie liczył na to, że ktoś przedstawione w tym podręczniku równania będzie chciał stosować, a obliczenia powtarzać. Jeśli Autorowi chodziło jedynie o to, aby czytelnik miał świadomość, że konfiguracja wielosystemowa to dziedzina trudna i wymagająca także stosowania matematyki, to cel swój osiągnął.

Nawiasem mówiąc, bardzo prosto można obliczyć tą wielkość, używając proporcji.

Na przykład mój dysk ma wielkość (Size) 20523, a liczba cylindrów (Cyls) wynosi 2495.

Układamy proporcję:

2495=20523

1024=x

....................................

z powyższego wynika, że x = 1024 razy 20523, podzielone przez 2495, co daje wynik: x = 8423,0 czyli w zaokrągleniu 8,4GB. (co jest zgodne z podręcznikami informatyki).

Także pozostał tajemnicą sposób podania dla NT loadera bootsektora innego systemu operacyjnego w postaci pliku tekstowego, co nie jest zadaniem trudnym (patrz Magazyn komputerowy ENTER, nr 11/00).

Jakoś nie mogłem znaleźć w omawianej książce informacji o współdzieleniu zasobów pomiędzy Windows NT/2000 i 9x. Chodzi o to, że obie rodziny systemów operacyjnych Microsoftu mogą zazwyczaj korzystać na zmianę ze wspólnych katalogów i plików, instalowanych aplikacji oraz także wspólnego pliku wymiany (swap file). Kwestia ta została wyjaśniona przystępnie w artykule "Bootem po dysku" (ENTER, nr 11/00).

Opisując techniki podziału dysków na partycje, Autor najszerzej omawia program PartitionMagic firmy PowerQuest. Także i według mnie, jest on najlepszy, szczególnie od wersji 4.95 (w poprzednich wersjach czasem można było dostać palpitacji serca, ponieważ domyślnie ukrywał tworzone czy zmieniane partycje) jednak dla nas drogi. Dlatego też Wydawnictwo, biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe mogłoby dodatkowo opisać dobry i darmowy "Ranish Partition Manager".

Nawiasem mówiąc, jeśli używamy programu "Partition Magic", to najbezpieczniej jest utworzyć "Partition Magic Rescue Disk", który wbrew swojej nazwie jest samodzielną (można jedną i tą samą dyskietkę stosować na różnych komputerach), dosową wersją programu, na dyskietce systemowej. (W piątej wersji "Rescue Disk" rozrósł się do dwóch dyskietek.) Następnie z dyskietki "Rescue Disk" uruchamiamy komputer i wszystkie operacje przebiegają w DOS-ie.

Do książki dołączony jest CD-Rom, jednak w książce nie znajdziemy jego opisu, co więcej na płytce nie znajdziemy także nawet wykazu programów.Roderick Smith: "Konfiguracja wielosystemowa", wyd. HELION, Gliwice 2000.

Wróć do Strony Głównej

Moja strona - dorobek autorski © 2002 Jan P. Cieciński